top of page

OM
CIRKUSEN

Skärmbild 2023-07-21 231533_edited.jpg

U

UC

STYRELSEN

Här kan du läsa mer om styrelsen för Uppsala Ungdomscikrus, samt arbetsgrupperna som styrelsen tar hjälp av. 

OM CIRKUSEN

Vill du få en bättre bild av vår förening? Här kan du läsa om föräldrainsats, om oss som förening och se våra officiella dokument såsom stadgar och verksamhetsplan.

KONTAKT

Om du vill kontakta oss är denna sida bäst för dig. Här listar vi våra olika kontakt vägar som finns.
Fästpunkt 2
Fästpunkt 3

OM•UUC 

Uppsala Ungdomcirkus verkar ideellt för en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Vårat mål är att visa på varje människas unika förmåga och öka självkännedomen hos barn och ungdomar. Detta gör vi genom att främja utvecklingen hos varje individ och grupp genom glädje, lekfullhet och varierad träning där allas intresseområden tas tillvara. Kamratskap och gemenskap präglar verksamheten. 

Vår vision är att alla Uppsalabor ska se cirkus som en viktig del i Uppsalas kultur och att alla barn och ungdomar som väljer aktivitet ska känna till Uppsala ungdomscirkus.

 

Genom föreställningar, träning och samarbetsvilja lär sig barn och ungdomar olika sätt att uttrycka sig och uppträda inför publik. Som artist ger de föreställningar med hög kvalitet och cirkusnummer som vill få fler att också lära sig att leda och lära ut cirkus

DSC07260_1.jpg
Fästpunkt 4

Träningen, vår cirkusskola, bedrivs i Brantingskolans gymnastikhallar och sporthallen i Västra Stenhagenskolan under terminstid för barn och ungdomar från 5 år och uppåt. Vi ordnar även cirkusskola på sommaren som dagläger för barn i Uppsala, samt på någon annan ort i Sverige under turnéveckan i juli. Prova-på eller andra föreställningar, barnkalas och andra evenemang ordas också. Både inhyrda tränare och våra äldre cirkusungdomar hjälper till i cirkusens olika grupper med att lära ut och på annat sätt bygga upp verksamheten.

För att ungdomarna i Cirkus Aros ska lära sig så mycket som möjligt anordnas träningsläger och olika utbyten som leder till en större kompetens inom cirkus. Även andra utvecklande aktivitet anordnas regelbundet. 

Uppsala ungdomscirkus är en ideell förening sedan 2004. Vi ingår i riksorganisationen Aktiv Ungdom, som är politiskt och religiöst obunden. Överskott används helt och hållet för att utveckla verksamheten

P9040004_1.jpg

Föreställningar med turnégruppen Cirkus Aros genomför vi i vårt cirkustält under maj och september i Uppsala, samt under en veckolång sommarturné i juli någon annanstans i Sverige. Under 2022 gavs totalt 16 föreställningar för runt 1500 besökare. Genom åren har vi besökt städer i bland annat i Bohuslän, Dalarna, Småland, Värmland, Västergötland och på Öland.  

Vi genomför även inomhusshower i Uppsala under vintern, och mindre föreställningar vid olika folkfester, eller motsvarande. Cirkus Aros uppträder även vid flertalet evenemang, exempelvis vid invigningen av Stora Torget i Uppsala (2023) och kulturnatten. 

 

Resterande grupper i Uppsala ungdomscirkus har ibland sina avslutningar i cirkustältet på vårterminen. Framförallt gäller det Cirkus Max och Cirkadvance.

FÖRÄLDRAINSATS

från föräldrar och anhöriga är viktig och värdefull i vår förening för att kunna genomföra cirkusskola och framförallt Cirkus Aros turnéår och shower. Alla föräldrar/anhöriga till Cirkus Aros artister får ingå i vår stora cirkusfamilj med olika roller och uppgifter. Våra cirkusföräldrar reser exempelvis cirkustältet och deltar bakom ridåerna med vad som behövs. Var och en bidrar utifrån sina individuella möjligheter och vi respekterar att det ser olika ut i olika familjer.

INSATSEN

DSC08084.jpg

Dokument

Föredragningslista årsmöte 2024

Revisionsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Årsmötesprotokoll 2023

Verksamhetsplan 2024

Stadgar

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Plan för under-representerade grupper

Rese/

trafiksäkerhetspolicy

Miljöpolicy

Krishanteringsplan

Policy och handledning mot sexuella övergrepp

Drogpolicy

Integritetspolicy

bottom of page